Minulý týden jsem absolvoval seminář na téma Psychologie výživy, který pořádala Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA ve spolupráci s Vysokou školou zdravotnickou pod vedením Doc. PhDr. Markéty Švamberk Šauerové, Ph.D.

Obsah byl zaměřený na vysvětlení základních principů chování lidí se špatným způsobem stravování a mechanismů, které vedou (brání) ke změnám ve stravovacích zvyklostech. Měli jsme možnost si vyzkoušet v praxi techniky (dotazníky, záznamové pracovní listy), které lze použít při práci s klienty, a tak jsme získali jsme zkušenost, jak se klient cítí, které momenty mohou být rizikové během spolupráce s klientem a které lze využít pro podporu spolupráce.

Certifikát psychologie výživy